Webbutik

Hamling och lövtäkt

Den nya kunskapen och det ökade intresset rörande hamlingsträden har skapat behov av en informationsskrift om hamling och lövtäkt i teori och praktik. Särskild vikt har lagts vid att ge en beskrivning av det praktiska tillvägagångssättet och de olycksrisker som kan vara förknippade med arbetet. Text- och bildmaterialet rörande redskap. åtgärder och olycksrisker har därför granskats av Arbetsmiljöverket, Stockholm. För mer information om arbetarskyddsfrågor hänvisar vi till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och rapporter.

Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
34
Utgiven:
2001
Pris exkl moms:
18 kr
Pris inkl moms:
19 kr
Artikelnr:
OVR3:19
Författare:
Mårten Aronsson, Jan Karlsson, Håkan Slotte
Anvisning: