Webbutik

Hästen som landskapsvårdare

Med denna broschyr vill vi visa häst- och markägare att de har mycket att vinna på att låta hästar gå på natur- och kulturbetesmarker. Detta gynnar hästarnas välbefinnande samtidigt som det kan bidra till en vacker landskapsbild och ett rikt odlingslandskap. Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
30
Utgiven:
2003
Pris exkl moms:
18 kr
Pris inkl moms:
19 kr
Artikelnr:
OVR3:23
Författare:
Sören Eriksson, Ingela Adolfsson, Malin Löfgren, Sofia Blom
Anvisning: