Webbutik

TUVA-Sveriges finaste ängs- och betesmarker

Sök efter ängar och betesmarker i databasen TUVA

Söka efter ängs- och betesmarker i databasen TUVA på www.jordbruksverket.se/TUVA. Du kan söka direkt i kartan över hela landet.

Databasen innehåller resultaten från ängs- och betesmarksinventeringen, en inventering av Sveriges finaste ängs- och betesmarker.

TUVA innehåller information om drygt 80 000 ängs– och betesmarker över hela landet och omfattar 334 000 hektar. Databasen uppdateras kontinuerligt med ny information och är öppen för alla. Inventeringen omfattar både natur- och kulturvärden.Visa mer
Visa mindre
Sidor:
2
Utgiven:
2020-01-30
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR526
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: