Webbutik

Stöd / Producentorganisationer

Inom EU finns det stöd till så kallade producentorganisationer. Odlare är medlemmar i dessa organisationer. Det främsta syftet med stödet är att stärka odlarnas ställning på marknaden. Detta är vanligen det främsta syftet med organisationen också.

Mer information