Webbutik

Stöd / Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling genom Leader

I nuvarande programperiod som pågår mellan 2014-2020 är det möjligt att jobba med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom fyra fonder. Det är Jordbruksverket som ansvarar för samordningen av de fyra fonderna.

Även i förra programperioden 2007-2013 genomfördes en mängd satsningar på lokal utveckling genom leadermetoden både inom landsbygdsprogrammet och fiskeriprogrammet.

Mer information hittar du här.