Webbutik

Möjligheter på landsbygden / Allt om landet

Allt om landet

Allt om landet är en webbpublikation som samlar kunskap om Sveriges landsbygder. I publikationen beskrivs en stor del av den statistik som finns om landsbygderna. Allt om landet har en bred ansats och spänner över flera ämnesområden. De områden som ingår är befolkningsstruktur, sysselsättning, näringsliv, service och infrastruktur, föreningsliv och miljö. Varje område presenteras som ett fristående avsnitt, men det finns många beröringspunkter mellan avsnitten.

Du kan läsa mer om Allt om landet på Jordbruksverkets webbplats

Statistiken som ligger till grund för Allt om landet finns tillgänglig i en databas på Jordbruksverkets webbplats. Där kan du själv göra sökningar och fördjupa dig inom olika områden.