Webbutik

Naturbetesmarker

Skriften riktar sig främst till lantbrukare och markägare och handlar om vad Du kan göra på Din gård för att vårda och bevara den biologiska mångfalden i naturbetesmarker.

Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
26
Utgiven:
1994
Pris exkl moms:
18 kr
Pris inkl moms:
19 kr
Artikelnr:
OVR3:5
Författare:
Inger Pehrson, Caroline Edelstam
Anvisning: