Webbutik

En fälthandbok för inventerare inom Ängs- och betesmarksinventeringen

En viktig del av inventeringsarbetet är att identifiera och registrera ett antal kärlväxter som utgör positiva signalarter för hävdberoende och ogödslade gräsmarker. Förekomst av signalarter indikerar att marken har höga natur- och kulturvärden. Denna fälthandbok ska hjälpa inventerare att identifiera dessa signalarter samt några andra vanliga ängs- och betesmarksväxter även när de inte blommar. Då måste man känna igen arterna utifrån besvärligare karaktärer som blad, strån och fruktställningar.

Fälthandboken är finansierad och framtagen av Jordbruksverket i samarbete med SLU Artdatabanken.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
148
Utgiven:
2023-05-23
Pris exkl moms:
400 kr
Pris inkl moms:
424 kr
Artikelnr:
OVR640
Författare:
Kill Persson, Mira Rawet
Anvisning: