Webbutik

Maskiner och redskap

Denna skrift beskriver olika typer av maskiner och redskap, som är lämpliga att använda på naturliga fodermarker, dels vid engångsåtgärder för att sätta i stånd fodermarker som legat ohävdade en tid, dels för den årliga skötseln. En del av maskinerna är normala i lantbruksföretagen, medan andra är mer ovanliga men kan ändå finnas hos maskinstationer. Skriften behandlar också hur olika växter reagerar för olika typer av maskiner/redskap och varierande skötsel.

Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
26
Utgiven:
1999
Pris exkl moms:
18 kr
Pris inkl moms:
19 kr
Artikelnr:
OVR3:15
Författare:
Hans Sandberg, Biomedia, Anders Thylén, JTI
Anvisning: