Webbutik

Restaurering av betesmarker och ängar

Restaurering av betesmarker och ängar kan göras på olika sätt och ha olika syften. Du som restaurerar kan vilja gynna en viss flora eller en viss fauna, framhäva kulturvärden i odlingslandskapet eller skapa en öppnare landskapsbild. Den här broschyren beskriver varför det är angeläget att restaurera igenvuxna betesmarker och ängar. Du får även praktiska tips och råd om huggning och riseldning. Den generella informationen kompletteras av fyra exempel på lyckade restaureringar från olika delar av landet. Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.

Slut i lager. Osäkert om den kommer tillbaks.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
34
Utgiven:
2006
Pris exkl moms:
18 kr
Pris inkl moms:
19 kr
Artikelnr:
OVR3:28
Författare:
Annika Smålander, Robert Simonsson, Krister Larsson, Lena Landström, Svante Hultgren
Anvisning: