Webbutik

Skogsbetesmarker

Har du en skogsbetesmark, så tänk på att den är unik, varhelst i landet du befinner dig! Att bevara och sköta en skogsbetesmark är lika viktigt som att bevara och sköta t.ex. en äng eller en annan typ av naturbetesmark. Liksom arealen ängar har arealen skogsbetesmarker minskat kraftigt. Så som varande ett markslag mellan naturbete och skog skiljer sig dessa marker ganska mycket från båda dessa senare. Natur- och kulturvärdena är därmed unika.

En broschyr som beskriver vad som utmärker en skogsbetesmark, hur den bör skötas och hur man återskapar eller nyskapar en sådan har länge efterfrågats.  I ett samarbete mellan Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har nu tagits fram en ganska omfångsrik broschyr, som ska ge svar på dessa frågor.

Om du vill veta mer om miljöersättningar för skogsbete får du gå in på de båda myndigheternas webbsidor eller vända dig direkt till din länsstyrelse.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
68
Utgiven:
2013-04-30
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
OVR3:31
Författare:
Mårten Aronsson
Anvisning: