Webbutik

Ängar

Den här broschyren handlar om ängarna, de naturliga slåttermarkerna, och om den skötsel som format dem under sekler av traditionell hävd. Broschyren riktar sig främst till lantbrukare och markägare.
Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
48
Utgiven:
2012
Pris exkl moms:
42 kr
Pris inkl moms:
45 kr
Artikelnr:
OVR3:10
Författare:
Jerry Svensson, Ann Moreau
Anvisning: