Webbutik

Svenska husdjursraser

Denna broschyr upptar samtliga svenska husdjursraser inom lantbruket, såväl våra egentliga produktionsraser som äldre, mer oförädlade s.k. lantraser. Skillnaderna mellan de moderna produktionsraserna och lantraserna är att de förstnämnda i högre utsträckning än lantraserna är avlade för en viss produktionsinriktning. En del av lantraspopulationerna är idag så små att deras fortlevnad är hotad. Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
30
Utgiven:
1996
Pris exkl moms:
18 kr
Pris inkl moms:
19 kr
Artikelnr:
OVR3:7
Författare:
Sven Jeppsson
Anvisning: