Webbutik

Amatör- och bevarandesorter

Odling av utsäde till försäljning är reglerat i utsädeslagstiftningen, vilket bland annat innebär att sorten måste vara intagen på en officiell sortlista. Det har dock varit svårt för äldre och ovanliga sorter att tas in på sortlistan som en marknadssort. För att underlätta för dessa sorter att tas in på sortlistan finns det nu undantag i lagstiftningen för bevarandesorter och amatör sorter, vilket denna skrift handlar om. Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
24
Utgiven:
2011
Pris exkl moms:
32 kr
Pris inkl moms:
34 kr
Artikelnr:
OVR230
Författare:
Agneta Börjesson, Lena Nygårds
Anvisning: