Webbutik

Täckdikning - för bättre skörd och miljö

En väl fungerande dränering ökar produktionen på fältet och är en bra åtgärd för miljön. Grödorna kan ta upp mer växtnäring och risken för kväve- och fosforförluster minskar. Syftet med denna broschyr är att öka kunskapen och ge rekommendationer utifrån svenska förhållanden 2019 för dränering i allmänhet, och täckdikning i synnerhet.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
28
Utgiven:
2019-01-08
Pris exkl moms:
32 kr
Pris inkl moms:
34 kr
Artikelnr:
JO18:2
Författare:
Tilla Larsson, Zivko Rasic, Peter Malm, Anuschka Heeb, Tobias Neselius
Anvisning: