Webbutik

Förvaltning av vattenanläggningar

– ibland genom en förordnad syssloman

Nästan all åkermark är beroende av en väl fungerande dränering och vattenavledning för att kunna odlas. Den som äger en vattenanläggning är skyldig att underhålla den, antingen själv eller genom en samfällighet. Det är viktigt att förvaltningen fungerar. Här kan du läsa mer om hur framförallt markavvattningssamfälligheter förvaltas och vad som kan göras när förvaltningen inte fungerar. Dels hur man själv kan få ordning på förvaltningen, och dels vad det innebär att få en förordnad syssloman.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
24
Utgiven:
2020-08-12
Pris exkl moms:
32 kr
Pris inkl moms:
34 kr
Artikelnr:
JO20:5
Författare:
Tilla Larsson, Bertil Svensson
Anvisning: