Webbutik

Stalljournal för nötkreatur

Journalföring av nötkreatur

Har du nötkreatur på din produktionsplats ska du föra in deras identiteter i en stalljournal. 

Från och med den 21 april 2021 behöver journalen inte längre vara godkänd av Jordbruksverket. Nu räcker det att journalen innehåller de uppgifter som regelverket ställer krav på, dessutom ska uppgifterna föras kronologiskt och senast 48 timmar efter att händelsen har inträffat.
Eftersom denna stalljournal innehåller åtminstone alla uppgifter som krävs vid journalföring rekommenderar vi ändå att journalföring görs i den. På det viset säkerställer du att alla uppgifter som behövs finns i journalen.

version 1.6
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
140
Utgiven:
Pris exkl moms:
100 kr
Pris inkl moms:
125 kr
Artikelnr:
JS331
Författare:
Anvisning: