Webbutik

Journalpärm för får och getter

Från och med den 21 april 2021 behöver journalen inte längre vara godkänd av Jordbruksverket. Nu räcker det att journalen innehåller de uppgifter som regelverket ställer krav på, dessutom ska uppgifterna föras kronologiskt och senast 48 timmar efter att händelsen har inträffat.

Eftersom denna stalljournal innehåller åtminstone alla uppgifter som krävs vid journalföring rekommenderar vi ändå att journalföring görs i den. På det viset säkerställer du att alla uppgifter som behövs finns i journalen.

Journalpärm med lösblad som är anpassad till de nya reglerna från och med den 31 December 2009. Innehåller plusblad (köpta och födda djur), minusblad (sålda, slaktade och avlidna djur), blad för tillfälligt ute (djur på betet) m.m. När medföljande journalblad är ifyllda kan du enkelt beställa eller skriva ut nya.

De hittar du här:

Anvisningar
Plusblad
Minusblad
Tillfälligt uteblad
Journal - Användning av läkemedel och andra preparat/produkter

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
186
Utgiven:
2010
Pris exkl moms:
175 kr
Pris inkl moms:
219 kr
Artikelnr:
JS335
Författare:
Anvisning: