Webbutik

Bete och betesdjur

"Bete och Betesdjur"" finns nu i en andra, helt omarbetad upplaga. I boken visas att rätt skötta betesmarker utgör en resurs för lantbrukaren samtidigt som landskapet hålls öppet och den biologiska mångfalden bevaras. Boken belyser också allmänna aspekter på nötkreaturs-, häst- och fårbete med de olika djurslagens speciella behov och möjligheter att använda dem tillsammans på betesmarker.
Den nya upplagan av ""Bete och Betesdjur"" är rikt illustrerad med teckningar och fotografier. Huvudförfattare är Inger Pehrson."
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
176
Utgiven:
2001
Pris exkl moms:
100 kr
Pris inkl moms:
106 kr
Artikelnr:
OVR52
Författare:
Inger Pehrson
Anvisning: