Webbutik

Ogräskontroll på åkermark

Ogräs är ett av de största problemen inom växtodlingen. För ekologiska odlare är förebyggande metoder mot ogräs, som att variera växtföljden och använda konkurrenskraftiga sorter, extra viktiga. De förebyggande åtgärderna behöver ofta kompletteras med mekanisk bekämpning. Inom integrerat växtskydd kombineras förebyggande metoder och mekanisk bekämpning med kemisk bekämpning.

I den här boken kan du läsa om olika ogräsarter, förebyggande metoder, direkta metoder och integrerad ogräsbekämpning.Tillsammans ger det ett underlag för hur du kan lägga upp en strategi för att bekämpa ogräs utifrån dina förutsättningar.

Boken är en reviderad upplaga av Ogräsreglering på åkermark från 2004. Boken har omarbetats med särskilt starkt fokus på integrerat växtskydd.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
120
Utgiven:
2014-06-19
Pris exkl moms:
100 kr
Pris inkl moms:
106 kr
Artikelnr:
OVR28
Författare:
Anneli Lundkvist och Jordbruksverket
Anvisning: