Webbutik

Trädjordbruk i Sverige

Detta häfte riktar sig till rådgivare, lantbrukare, odlare och markägare som är intresserade av trädjordbruk och vill lära sig mer. Häftet ska ge en överblick över möjliga tillämpningar av trädjordbruk idag i Sverige, både i konventionell och ekologisk produktion.

Trädjordbruk innebär att vedartade växter integreras med andra grödor och /eller djurproduktion på samma yta. Trädjordbruk kan vara ett sätt att bredda gårdens livsmedelsproduktion och bidra med fler ekosystemtjänster.

Del 1 av häftet inleds med en översikt av trädjordbruk i Sverige och Europa, både historiska och aktuella system. En genomgång av forskning inom trädjordbruk grundar sig på litteraturstudier av rapporter och vetenskapliga publikationer.

Del 2 av häftet innehåller en praktisk handbok om planering, etablering, skötsel och ekonomi för de lantbrukare och odlare som är intresserade av att testa alléodling i ekologisk odling. Här går vi igenom hur man gör en kartläggning över förutsättningar att etablera trädjordbruk, principer för design, faktorer som påverkar anläggningen samt praktiska råd i processen. Ekonomidelen innehåller exempel på produktionsmodeller och kalkylexempel som är möjliga att anlägga i Sverige. Det finns också hänvisningar till olika stöd som kan vara relevanta, som till exempel gårdsstöd eller ekologisk produktion.


Visa mer
Visa mindre
Sidor:
2
Utgiven:
2024-02-22
Pris exkl moms:
100 kr
Pris inkl moms:
106 kr
Artikelnr:
JO24:4
Författare:
Sara Furenhed, Linnea Pasquier, Mauricio Sagastuy Klie
Anvisning: