Webbutik

Småvatten och våtmarker i odlingslandskapet

"Denna broschyr är ett uppdaterat nytryck av den tidigare utgivna broschyren med samma namn i serien om odlingslandskapets biologiska mångfald och variation. Broschyren handlar om olika typer av ""småvatten och våtmarker"" och beskriver lämpliga skötselåtgärder för att den biologiska mångfalden ska bevaras och förstärkas.

Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet."
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
26
Utgiven:
1994 (uppdaterad 2001)
Pris exkl moms:
18 kr
Pris inkl moms:
19 kr
Artikelnr:
OVR3:6
Författare:
Roger Svensson, Anders Glimskär
Anvisning: