Webbutik

Trädgårdar och parker i odlingslandskapet

Det gäller att ta tillvara och vårda trädgårdar och parker. Denna skrift är i första hand skriven med tanke på vad dessa innebär för mångfalden i slättbygden men bör kunna fungera som en hjälp och inspiration i alla parker och trädgårdar.

Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
22
Utgiven:
2002
Pris exkl moms:
18 kr
Pris inkl moms:
19 kr
Artikelnr:
OVR3:21
Författare:
Eva Jansson, Rune Bengtsson, Urban Emanuelsson, Mårten Hammer, Mats Gyllin, Lars-Erik Williams, Mats Wirén
Anvisning: