Webbutik

Den robusta ekogården i en föränderlig omvärld

Inspireras av fyra djurgårdars strategier

De senaste åren, i en föränderlig och orolig omvärld, har det blivit tydligare att den samhällsstruktur vi byggt upp inte är tillräckligt robust vid krissituationer. I den här skriften kan du läsa om fyra ekologiska gårdars förmåga att bygga sin robusthet som en del av deras resiliens. Vi presenterar gårdar med olika inriktning på sin produktion som vi hoppas kan ge dig inspiration. Till sist har vi sammanfattat de strategier som lantbruken har för att stärka sin resiliens.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
32
Utgiven:
2024-01-30
Pris exkl moms:
50 kr
Pris inkl moms:
53 kr
Artikelnr:
JO24:3
Författare:
Birgitta Johansson, Gunilla Johansson, Ingela Löfquist, Katarina Holstmark, Lisa Schneider
Anvisning: