Webbutik

Träd i odlingslandskapet

Den här broschyren handlar om träden i odlingslandskapet, t ex solitärekar, hamlade träd, alléer och vårdträd. Broschyren, som främst riktar sig till lantbrukare och markägare, beskriver även lämpliga skötselåtgärder för att bevara och förstärka trädens biologiska mångfald.

Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
26
Utgiven:
1994
Pris exkl moms:
18 kr
Pris inkl moms:
19 kr
Artikelnr:
OVR3:8
Författare:
Svante Hultengren
Anvisning: