Webbutik

Rotogräs

Rotogräs är ett ökande problem hos många ekologiska lantbrukare och det finns många besvärliga arter. I detta Råd i praktiken behandlas kvickrot, åkertistel, åkermolke, gråbo, hästhov, krusskräppa och maskros. Både förebyggande åtgärder och bekämpning tas upp. Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
12
Utgiven:
2018-06-20
Pris exkl moms:
21 kr
Pris inkl moms:
22 kr
Artikelnr:
JO18:13
Författare:
Anvisning: