Webbutik

Den odlade mångfalden

Den odlade mångfalden, det vill säga den variation vi har hos våra kulturväxter, är också en del av
den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Syftet med broschyren är att visa hur denna
variation har uppkommit och varför den bör bevaras för framtiden. Odlingens utveckling, vad som
skiljer vilt från tamt, lite om genetik och vad växtförädlaren egentligen gör beskrivs också.
Broschyren innehåller även intressanta småfakta och kuriosa i rutor och bildtexter med anknytning
till våra odlade växter.

Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
26
Utgiven:
2001
Pris exkl moms:
18 kr
Pris inkl moms:
19 kr
Artikelnr:
OVR3:18
Författare:
Else-Marie Strese
Anvisning: