Meny
Webbutik

Åkrar, småbiotoper och gårdsmiljöer

Biologisk mångfald i odlingslandskapet handlar inte bara om ängar och naturbetesmarker. Den här broschyren tar upp vad du som lantbrukare kan göra för att bevara och stärka den biologiska mångfalden i hela odlingslandskapet på din gård. Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
30
Utgiven:
Jan. 2009
Pris exkl moms:
18 kr
Pris inkl moms:
19 kr
Artikelnr:
OVR3:29
Författare:
Mats Wilhelm Pettersson
Anvisning: