Webbutik

Fäbodskog och fäbodbruk

Den här broschyren handlar om fäboskog och fäbodskog och fäbodbruk och riktar sig främst till dem som brukar fäbodar eller som äger eller har del i sådana. Alla som är intresserade av skogens och odlingslandskapets natur och historia kan få utbyte av att läsa den.

Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
30
Utgiven:
1997
Pris exkl moms:
18 kr
Pris inkl moms:
19 kr
Artikelnr:
OVR3:2
Författare:
Kelvin Ekeland, Gunvor Gustafson
Anvisning: