Webbutik

Gynna brynen och få nyttor tillbaka

Denna skrift riktar sig till dig som vill skapa variationsrika bryn mellan skogs- och jordbruksmark. Genom att skapa variationsrika bryn kan du få bättre pollinering av grödan, gynna naturliga fiender till växtskadegörare, skapa förutsättningar för viltvård och jakt, skydda intilliggande skog och bidra till ett vackrare landskap med höga upplevelsevärden. Du bidrar samtidigt till att nå Sveriges miljömål och målen för kulturmiljön och friluftslivet.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
12
Utgiven:
2018-06-20
Pris exkl moms:
24 kr
Pris inkl moms:
25 kr
Artikelnr:
JO18:11
Författare:
Lisa Karlsson
Anvisning: