Webbutik

Vi slänger frukt och grönsaker i onödan - varför?

Denna studie har finansierats av Livsmedelsverket som en del i Livsmedelsverkets regeringsuppdrag att under 2013-2015 tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket minska det onödiga matavfallet – matsvinnet – i alla led av livsmedelskedjan.

Rapporten beskriver olika orsaker till svinn inom sektorn för färska frukter och grönsaker, liksom handelsnormernas syfte och funktion. Den går därefter in på kärnfrågan, handelsnormernas påverkan på svinnet, för att slutligen diskutera hur svinnet och handelsnormernas påverkan på svinnet kan minskas.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
58
Utgiven:
2014-04-23
Pris exkl moms:
52 kr
Pris inkl moms:
55 kr
Artikelnr:
RA14:5
Författare:
Kristina Mattsson
Anvisning: