Webbutik

Byggkostnader för lammkötts- och nötköttsproducenter - en jämförelse med Irland och Tyskland

I denna studie undersöker Jordbruksverket skillnader i byggkostnader för lammköttsproducenter i Sverige och Irland samt för nötköttsproducenter i Sverige, Irland och Tyskland.

Det finns flera orsaker till att kostnaderna skiljer sig åt mellan länderna. Exempelvis finns det skillnader i vilka typer av stallar man bygger och i hur stor tillgänglig golvarea man har per djur. Hur stallarna utformas i respektive land kan bero på faktorer som miljö- och djurskyddslagstiftning, klimat, halmtillgång och tradition.

Analysen kompletteras med en redovisning av lönsamhetsstatistik publicerad av EU-kommissionen.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
84
Utgiven:
2014-06-09
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA14:13
Författare:
Håkan Loxbo, Sone Ekman
Anvisning: