Webbutik

Förbättrar restaurering av betesmarker situationen för de mest hotade naturtyperna?

I den här rapporten undersöker vi vilka naturtyper som restaureras med ersättning för restaurering inom landsbygdsprogrammet och i vilken utsträckning markerna fortsätter att ingå i åtaganden efter restaureringsperiodens slut. I analysen ingår också vilka naturvärden som finns i de restaurerade markerna, vilka krav som ställs på restaureringarna och hur länsstyrelserna prioriterar mellan ansökningar. De restaurerade markerna jämförs med de restaurerbara markerna i ängs- och
betesmarksdatabasen Tuva. Syftet är att se hur väl restaureringsersättningen för ängs- och betesmarker bidrar till att öka arealen av de mest hotade ängs- och betesmarkstyperna.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
25
Utgiven:
2014-04-03
Pris exkl moms:
32 kr
Pris inkl moms:
34 kr
Artikelnr:
RA14:2
Författare:
Anna Nordberg
Anvisning: