Webbutik

Marknadsöversikter - Spannmål

• Sveriges produktion av spannmål har varit förhållandevis stabil sett över en
längre tidsperiod. Produktionen uppgår i genomsnitt till ca 5 miljoner ton, vilket
även sammanfaller med produktionsnivåerna för 2012 och 2013.

• Medelarealen spannmål i EU (2010) uppgick till 10 hektar/företag, i Sverige
uppgick den till ca 38 hektar spannmål. EU:s totala spannmålsproduktion 2013
beräknas uppgå till drygt 304 miljoner ton, vilket är rekord.

• Även om de hittillsvarande priserna för spannmål på världsmarknaden inte
når upp till pristopparna 2008, 2010 och 2012 så är det fortsatt höga sett ur ett
historiskt perspektiv.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
52
Utgiven:
2014-04-07
Pris exkl moms:
52 kr
Pris inkl moms:
55 kr
Artikelnr:
RA14:8
Författare:
Patrik Eklöf
Anvisning: