Webbutik

Utsläpp av växthusgaser från torvmark

Dikad torvmark är en stor källa för växthusgaser. Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har arbetat med att försöka hitta åtgärder för att minska växthusgasutsläppen från sådan mark. I denna rapport ges förslag på vilka dikade torvmarker som bör prioriteras för åtgärder samt hur våtmarker på torvmark bör anläggas om syftet är att minska växthusgasutsläppen.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
68
Utgiven:
2014
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
ra14:24
Författare:
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, SLU, Göteborgs universitet, LRF, Stockholms universitet
Anvisning: