Webbutik

Beteslagstiftningens effekter på lönsamheten i mjölkföretagen - en studie av tre typgårdar

  • Bete ger korna bättre hälsa och möjlighet till naturligt beteende. Samtidigt medför lagstiftningens krav att kor ska gå på bete kostnader för företagen. Denna rapport undersöker hur mjölkföretagenslönsamhet påverkas av beteslagstiftningen. Den sortens kunskap är viktig som ett led i arbetet med att stärka konkurrenskraften i svenskt lantbruk utan att äventyra djurhälsa och djurvälfärd.
  • För de studerade typgårdarna innebär beteslagstiftningen försämrad lönsamhet jämfört med att ha korna på stall året om.
  • Ett alternativ där djuren betar betydligt mer än lagens minimikrav innebär ytterligare försämring av lönsamheten på typgårdarna. Detta beror främst på en minskad mjölkavkastning.


Utredningsenheten kan också presentera rapporten vid förfrågan. 

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
92
Utgiven:
2014-09-30
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA14:16
Författare:
Marie Törnquist, Sone Ekman, Göte Frid, Anna E Holm, Annika Hultgren
Anvisning: