Webbutik

Vad betyder EU för vårt jordbruk och vår mat?

Jordbruksverket vill med denna rapport ge en samlad och kortfattad bild av hur utvecklingen sett ut inom svenskt jordbruk, svensk livsmedelsproduktion och svensk livsmedelskonsumtion sedan vi blev medlemmar i EU. Fokus i rapporten ligger på strukturer, priser, konsumtion, lönsamhet och regelverk. Därutöver är tanken med rapporten att den ska kunna fungera som ett underlag för diskussioner om framtiden för det svenska jordbruket och den svenska livsmedelsindustrin. Rapporten bygger främst på ett antal kortrapporter i Jordbruksverkets rapportserie ”Femton år i EU”.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
24
Utgiven:
2014-11-20
Pris exkl moms:
32 kr
Pris inkl moms:
34 kr
Artikelnr:
RA14:21
Författare:
Martin Johansson
Anvisning: