Webbutik

Svinn av isbergssallat i primärproduktionen och grossistledet i Sverige

Denna studie har tagits fram av SLU på uppdrag av Jordbruksverket.
Den har finansierats av Livsmedelsverket som en del i Livsmedelsverkets regeringsuppdrag att under 2013-2015 tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket minska det onödiga matavfallet – matsvinnet – i alla led av livsmedelskedjan. Författarna svarar ensamma för innehåll och slutsatser.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
41
Utgiven:
2014-04-03
Pris exkl moms:
42 kr
Pris inkl moms:
45 kr
Artikelnr:
RA14:6
Författare:
SLU, Ingrid Strid, Mattias Eriksson, Staffan Andersson, Marie Olsson
Anvisning: