Webbutik

Hållbar köttkonsumtion, Vad är det? Hur når vi dit?

Denna rapport är en del av Jordbruksverkets projekt om ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar konsumtion av jordbruksvaror. Syftet med projektet är att skaffa och sprida information om de effekter som konsumtion av jordbruksvaror har på miljö, klimat och samhälle och därigenom underlätta för konsumenten att göra medvetna val.

Jordbruksverket har som förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet, fiskeområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling till uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.

Frågan om en hållbar köttkonsumtion har kommit att diskuteras mer och mer på senare tid. Jordbruksverket vill med rapporten belysa köttkonsumtionen från olika hållbarhetsaspekter. Tanken är inte att Jordbruksverket som myndighet ska reglera hur medborgarnas köttkonsumtion ska se ut, eller vilka hållbarhetsaspekter som var och en ska tycka är viktigast vid valet av kött. Det vi vill göra är att bidra med kunskap utifrån vårt verksamhetsområde till beslutsfattare, producenter, konsumenter och andra aktörer i det fortsatta arbetet mot en mer hållbar köttkonsumtion.  

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
82
Utgiven:
2013
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA13:1
Författare:
Helena Lööv, Ragni Andersson, Sone Ekman, Anna Wretling Clarin, Göte Frid, Helena Kättström, Bengt Larsson, Martin Sjödahl
Anvisning: