Webbutik

Utvärdering av ängs- och betesmarksinventeringen och databasen TUVA

Hur används TUVA och hur stort är behovet av ominventering?

Sedan 2002 har Jordbruksverket genomfört ängs- och betesmarksinventeringen, en kvalitativ inventering av natur och kulturvärden i betesmarker. Inventeringen är tänkt att omfatta Sveriges mest värdefulla ängs- och betesmarker och syftet med inventeringen är att databasen som innehåller resultaten ska fungera som underlag för myndigheters arbete, forskning och allmänintresse.

I denna rapport presenteras en utvärdering av ängs- och betesmarksinventeringen. Utvärderingen ska utgöra underlag för det fortsatta arbetet med ängs- och betesmarksinventeringen.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
100
Utgiven:
2014-01-24
Pris exkl moms:
86 kr
Pris inkl moms:
91 kr
Artikelnr:
RA13:32
Författare:
Anna Nordberg
Anvisning: