Webbutik

Marknadsöversikt 2012, Frukt och grönsaker

Rapporten beskriver marknaden för färska frukter och grönsaker. Den tar upp produktion, konsumtion, priser och handel, och redogör också för huvuddragen i de regler som gäller för sektorn.

Marknadsöversikten kommer ut med två eller tre års mellanrum. Närmast föregående översikt kom 2010. År 2009 publicerade Jordbruksverket en hel del information om frukt- och grönsakssektorn i ett annat format, nämligen i den så kallade nationella strategin.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
90
Utgiven:
2013
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA13:4
Författare:
Katarina Johansson
Anvisning: