Webbutik

Miljöåtgärder i samverkan, Strategier för att inspirera till miljöåtgärder i jordbruket

  • Miljöåtgärder kan bli effektivare genom samverkan. Exempel visar att god
    processledning och fokus på gemensamt lärande gynnar samverkan.
  • Länsstyrelsen kan ha en nyckelroll när det gäller att initiera, koordinera
    och katalysera samarbete kring miljöåtgärder inom jordbruket.
  • Olika funktioner inom en myndighet behöver vara samstämmiga utåt för
    att myndigheten ska uppfattas som ett trovärdigt samverkansnav.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
90
Utgiven:
2014-02-06
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA13:31
Författare:
Magnus Ljung, Helena Nodström-Källström, David Ståhlberg redaktör
Anvisning: