Webbutik

Ett rikt odlingslandskap

– fördjupad utvärdering 2023

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. I ansvaret ingår bland annat att vart fjärde år göra en fördjupad utvärdering av målet. Naturvårdsverket ansvarar för att samordna arbetet med fördjupad utvärdering för de myndigheter som är målansvariga inom miljömålssystemet. Det här är Jordbruksverkets underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålen 2023.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
83
Utgiven:
2022-11-30
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA22:17
Författare:
Johan Wallander, Lisa Karlsson, Sandra Lindström
Anvisning: