Webbutik

Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald

Ett samverkansprojekt inom Miljömålsrådet

Landskapet har genomgått drastiska förändringar de senaste 100 åren då befolkningen har ökat och jordbruket har rationaliserats för att möte de nya kraven på produktion. Många av det öppna landskapets växter och djur är anpassade till äldre tiders markanvändning och brukningsmetoder, vilket medför att de har svårt att klara sig i dag. Miljömålsrådet initierade 2017 ett samverkansprojekt där Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna fick i uppdrag att ta fram en plan för det fortsatta arbetet med att bevara och förstärka odlingslandskapets biologiska mångfald. Den här rapporten är resultatet av det samverkansprojektet.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
80
Utgiven:
2019-02-08
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA19:1
Författare:
Johan Wallander, Lisa Karlsson, Hasse Berglund, Fabian Mebus, Lennart Nilsson, Måns Bruun, Lars Johansson
Anvisning: