Webbutik

Ängs- och betesmarksinventeringen, Metodik för inventering från och med 2016

Den här rapporten beskriver metodiken för ängs- och betesmarksinventeringen.
Den vänder sig till såväl inventerare som till dem som ska använda den insamlade informationen. I rapporten beskrivs metodiken för inventeringen samt vilka förändringar som har skett i metodiken från och med 2016 och 2017.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
44
Utgiven:
2017-06-08
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
RA17:9
Författare:
Anna Eneland
Anvisning: