Webbutik

Översyn av det generella biotopskyddet

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och beskriva eventuella problem med det generella biotopskyddet när det gäller möjligheterna att bedriva jordbruk samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. I uppdraget ingår att vid behov föreslå ändringar. Uppdraget redovisas i denna rapport.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
120
Utgiven:
2013-05-16
Pris exkl moms:
105 kr
Pris inkl moms:
111 kr
Artikelnr:
RA13:10
Författare:
Charlotta Carlsson, Knut Per Hasund, Stina Nilsson, Anna Nordberg, David Ståhlberg (red.)
Anvisning: