Webbutik

Jordbrukets markavvattningsanläggningar i ett nytt klimat

Mer än hälften den svenska åkerarealen är beroende av fungerande markavvattningsanläggningar
dräneringsrör, diken och invallningar. Anläggningarna är även
betydelsefulla för infrastruktur och bebyggelse. Jordbruksverket har i ett regeringsuppdrag
gjort en översyn av vad som krävs för att anpassa anläggningarna till ett nytt
klimat.

Rapporten beskriver hur anläggningarna är uppbyggda, vilka faktorer som styr
dimensioneringen, hur de påverkas av klimatförändringar och av det regelverk som
styr förvaltning, utbyggnad och underhåll. Svårigheter inför anpassningen diskuteras
och åtgärder för att underlätta anpassningen föreslås.

Rapporten bygger på litteratur, rättspraxis, internt material, analyser av flödesdata
och författarnas egna erfarenheter.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
92
Utgiven:
2013-07-05
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA13:14
Författare:
Tilla Larsson, Lennart de Maré, Per Lindmark, Carl-Johan Rangsjö, Tomas Johansson
Anvisning: