Webbutik

Slutrapport om livsmedelsförluster

Resultat och åtgärder för att mer ska bli mat

Rapporten sammanfattar resultaten från åtta delrapporter om livsmedelsförluster. Livsmedelsförluster redovisas i vikt, andel av produktionen samt vilket ekonomiskt bortfall och klimatpåverkan de genererar. Betydelsen av en mer resurseffektiv matproduktion diskuteras utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet. Rapporten ger också förslag på tio åtgärdsområden och blickar framåt på vad som behöver göras för att mer ska bli mat.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
60
Utgiven:
2024-02-12
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA24:1
Författare:
Karin Lindow, Kristina Mattsson, Marie Olsson och Ingrid Strid
Anvisning: