Webbutik

Hållbara livsmedelssystem

– Definition, pågående initiativ och förslag på åtgärder

  • Ett förslag till definition av hållbara livsmedelssystem läggs fram och tolkas i rapporten.
  • Företag, organisationer och myndigheter driver en mängd initiativ med hållbara livsmedelssystem i fokus. Arbetet bör underlättas genom ökad samordning, tydligare myndighetsansvar samt bättre uppföljning och kommunikation.
  • Innovation och samverkan är nycklar för att större förändringar på sikt ska kunna ske. Samhället behöver på olika sätt stötta initiativ från aktörer i de olika delarna av livsmedelssystemet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
180
Utgiven:
2021-04-15
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA21:3
Författare:
Redaktör Sofia Blom
Anvisning: