Webbutik

Årsrapport för det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige 2020

Detta är underlaget till den årliga rapporten om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige som regeringen ska lämna till kommissionen.

Rapporten redovisar hur mycket stöd som Jordbruksverket betalade ut för de olika produktionsformerna under 2016–2020 med fokus på 2020.

Den största delen av det nationella stödet lämnas för produktion och transport av mjölk. Dessutom lämnas nationellt stöd för produktion av slaktsvin, smågrisar, getter, ägg, potatis, bär och grönsaker.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
38
Utgiven:
2021-10-05
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA21:7
Författare:
Ann-Sofi Gunnarsson, Julia Marcopoulos
Anvisning: